Kiến Trần Nail | Chuyên dạy nghề Nails từ cơ bản đến nâng cao, ngoài ra tại Kiến Trần còn đào tạo các khóa học như Nối mi, Phun xăm nổi tiếng ở Hồ Chí Minh và Bình Dương

Kiến Trần Nail | Chuyên dạy nghề Nails từ cơ bản đến nâng cao, ngoài ra tại Kiến Trần còn đào tạo các khóa học như Nối mi, Phun xăm nổi tiếng ở Hồ Chí Minh và Bình Dương

Kiến Trần Nail | Chuyên dạy nghề Nails từ cơ bản đến nâng cao, ngoài ra tại Kiến Trần còn đào tạo các khóa học như Nối mi, Phun xăm nổi tiếng ở Hồ Chí Minh và Bình Dương

Email : twoboysacademy@gmail.com

Hotline : 0934.552.744 Kiến Trần

0909.979.475 Đinh Cẩm Vy

|

Album Mẫu Học Viên

Mẫu Học viên Tốt nghiệp đầu Tháng 5.2021

Mẫu Học viên Khóa bột Đầu Tháng 5.2021

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 4.2021

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 3.2021

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 1.2021

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 12

Mẫu Học Viên - Khóa Hoa Hồng siêu thực

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 11

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 10

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 9

Mẫu Học viên - Khóa Hoa Mẫu Đơn Siêu thực

Mẫu Học viên khóa bột Tháng 7 - CN Bình Dương

Mẫu Học viên tại CN Bình Dương

Lớp Đắp bột sau mùa Covid_19

Mẫu Học viên khóa bột Tháng 8

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 6 + 7

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 3 + 4

Mẫu Học viên Khóa Bột Tháng 5

Mẫu Học viên tại Two Boys Academy