Kiến Trần Nail | Chuyên dạy nghề Nails từ cơ bản đến nâng cao, ngoài ra tại Kiến Trần còn đào tạo các khóa học như Nối mi, Phun xăm nổi tiếng ở Hồ Chí Minh và Bình Dương

Kiến Trần Nail | Chuyên dạy nghề Nails từ cơ bản đến nâng cao, ngoài ra tại Kiến Trần còn đào tạo các khóa học như Nối mi, Phun xăm nổi tiếng ở Hồ Chí Minh và Bình Dương

Kiến Trần Nail | Chuyên dạy nghề Nails từ cơ bản đến nâng cao, ngoài ra tại Kiến Trần còn đào tạo các khóa học như Nối mi, Phun xăm nổi tiếng ở Hồ Chí Minh và Bình Dương

Email : twoboysacademy@gmail.com

Hotline : 0934.552.744 Kiến Trần

0909.979.475 Đinh Cẩm Vy

|

Album Mẫu Học Viên

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 1.2021

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 12

Mẫu Học Viên - Khóa Hoa Hồng siêu thực

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 11

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 10

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 9

Mẫu Học viên - Khóa Hoa Mẫu Đơn Siêu thực

Mẫu Học viên khóa bột Tháng 7 - CN Bình Dương

Mẫu Học viên tại CN Bình Dương

Lớp Đắp bột sau mùa Covid_19

Mẫu Học viên khóa bột Tháng 8

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 6 + 7

Mẫu Học viên Khóa bột Tháng 3 + 4

Mẫu Học viên Khóa Bột Tháng 5

Mẫu Học viên tại Two Boys Academy