Two Boys Academy | Chuyên dạy nghề Nails từ cơ bản đến chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh và Bình Dương

Two Boys Academy | Chuyên dạy nghề Nails từ cơ bản đến chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh và Bình Dương

Two Boys Academy | Chuyên dạy nghề Nails từ cơ bản đến chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh và Bình Dương

Email : twoboysacademy@gmail.com

Hotline : 0934.552.744 Kiến Trần

0962.552.744 Xuân Trần

|

Album Các môn Chuyên đề

Mẫu Chấm bi

Vẽ Ren

Thư pháp trên móng

Vẽ Gel Salon

Cọ Nét Cơ bản

Cọ Bản cơ bản

Cọ bản tròn

Hoa nổi cơ bản

Vẽ Gel động vật

Đắp bột Salon

Đắp Gel

Cọ bản Nâng cao

Cọ bản 3D

Hoa nổi 3D

Động vật 3D Salon

Fantasy Hoa Salon

Silk

Flat 3D Hoa

Flat 3D Trái cây

Flat 4D Hoa

Búp bê nổi 3D